Субота, 18.01.2020, 12:36
Вітаю Вас Гість | RSS


Володимир-Волинська
ЗОШ №1

Меню сайту
Календар
«  Січень 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Ласкаво запрошуємо

Керівник методичного об’єднання

Керівник методичного об’єднання

Шкільне методичне об'єднання

 

Проблемні завдання школи, м.о.

1.Оптимізація навчально-виховного процесу на основі диференційованого підходу, індивідуальної роботи з учнями з використанням ІКТ.

2.Впровадження новітніх технологій, нестандартних підходів – важливі чинники у вивченні мови та літератури, формуванні життєвих компетенцій учнів.

3. Посилення виховного впливу сучасного уроку словесності.

Проблемні завдання членів м.о.

Пасальська Л.В.

Виховання риторичної особистості учня через впровадження новітніх технологій, нестандартних підходів особистісно зорієнтованого уроку мови та літератури.

Бондарович Т.В.

Формування та розвиток комунікативних компетенцій на уроках словесності.

Наугольник В.В.

Формування мовленнєвих компетентностей учнів засобами використання інтерактивних методик на уроках словесності.

Хом′як І.С.

Використання індивідуальних форм і методів навчання як засіб формування мовних компетентностей учнів, розвитку творчої особистості.

Голембицька Ю.В.

Поєднання різних способів індивідуальної, групової, колективної форм роботи для формування життєвих компетенцій на уроках української словесності.

Католик Л.Л.

Розвиток творчих здібностей учнів на уроках української мови та літератури.

Мета і завдання

МО вчителів української мови та літератури

на 2016/2017 н. р.

 

 1. Спрямувати роботу кафедри на виконання основних стратегічних завдань оновлення освіти:

• Конституції України,

• Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Положення про загальноосвітній навчальний заклад»;

• Національної доктрини розвитку освіти в Україні в XXI столітті;

• державної програми «Вчитель».

 1. Розкривати духовне багатство української і світової літературної скарбниці, прилучати учнів до естетичного сприйняття художніх творів і літературної мови як засобу втілення художнього образу й ідеалу творчості письменників.
 2. Удосконалювати мовленнєву діяльність учнів на комунікативній основі.
 3. Дотримуватися єдиного мовного та орфографічного режимів.
 4. Плекати любов і повагу до українського слова.
 5. Працювати над удосконаленням культури мовлення.
 6. Допомагати вчителям в забезпеченні високого рівня викладання предметів негуманітарного циклу рідною (державною) мовою.
 7. Працювати над постійним підвищенням якості вкладання предметів як засобу підвищення ефективності уроку, професійної майстерності вчителя.
 8. Удосконалювати зміст і структуру уроків, форм та методів навчання відповідно до освітніх стандартів.
 9. Вивчати та використовувати на практиці інноваційні методи навчання.
 10. Упроваджувати методи нетрадиційної, нестандартної організації творчої діяльності учнів.
 11. Вивчати індивідуальні особливості учнів з метою їх урахування при плануванні роботи вчителів української мови та літератури.
 12. Розвивати пізнавальні і творчі здібності учнів.
 13. Залучати учнів до участі в олімпіадах з української мови та літератури, конкурсі ім. П. Яцика, Т. Шевченка, , різноманітних конкурсах.
 14. Аналізувати уроки, виховні заходи, результати шкільних олімпіад, конкурсів та участь в олімпіадах.
 15. Готувати учнів до ДПА, до проходження ЗНО з української мови та літератури.
 16. Продовжити роботу зі створення навчально-методичного комплексу з української мови та літератури.
 17. Сприяти творчому розвитку учнів, становлення їх особистості.
 18. Формувати активну громадську позицію вчителів та учнівської молоді.
 19. Вивчати й аналізувати навчальні програми, підручники, посібники, інструкції та рекомендації МОНУ, методичного кабінету.
 20. Діагностувати педагогів з питань навчання і виховання з метою визначення напрямків діяльності.
 21. Обговорювати актуальні питання навчання і виховання.
 22. Аналізувати якість знань, умінь та навичок, виявлення та пошук шляхів подолання труднощів під час вивчення окремих тем (розділів) навчальних програм.
 23. Координувати планування.
 24. Затверджувати тексти контрольних робіт, завдань олімпіад, сценаріїв виховних заходів, планів проведення предметного тижня і декади, педагогічних виставок, методичних семінарів тощо.
 25. Виробляти методичні рекомендації з проблем навчання і виховання (результат роботи над науково-методичною проблемою).
 26. Ознайомлюватися з новинками психолого-педагогічної та методичної літератури, фаховими періодичними виданнями.
 27. Вивчати й узагальнювати досвід учителів.
 28. Ознайомлюватися з позитивним педагогічним досвідом, впроваджувати його в практику роботи.
 29. Виготовляти наочність.
 30. Перелік нормативних документів,

  необхідних для роботи МО вчителів української мови та літератури

  (2016/2017 н. р.)

 31. Державна національна програма «Освіта. Україна ХХІ століття».
 32. Національна доктрина розвитку освіти, затверджена Указом Президента України від 17 квітня 2002 року № 347/2002.
 33. Інструктивно-методичний лист МОНУ від 26.06. 2015 р. № 1/9-305
 34. 4. Наказ МОНУ «Про запровадження 12-бальної шкали оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти», №428/48 від 04.09.2000 р.

 35. Закон України «Про освіту».
 36. Закон України «Про загальну середню освіту».
 37. Концепція загальної середньої освіти (12-річної школи).
 38. Концепція профільного навчання в старшій школі (лист МОНУ від 30.03.2003 р. № 1/9-273).
 39. «Про затвердження типових навчальних планів організації профільного на¬вчання у загальноосвітніх навчальних закладах» (наказ МОНУ від 20.05.2003 р. № 306).
 40. Указ Президента України від 4 липня 2005 року № 1013/2005 «Про не¬відкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні».
 41. Наказ МОНУ «Про викладання української мови та літератури» № 317 від 26.05.2003 р.
 42. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. — К.: Шкільний світ, 2001.
 43. Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання (12-річна школа). — К.: Перун, 2005.
 44. Постанова КМУ «Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти» № 24 від 14.01. 2004 р. // Інформ. зб. МОНУ, - 2004. - № 1-2.
 45. Наказ МОНУ «Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти» № 371 від 05.05.08р. Додаток 1, 2, 3 // Інформ. зб. МОНУ. – 2008. - №13-14-15.
 46. Наказ МОНУ «Про затвердження Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11(12) класів загальноосвітніх навчальних закладів» № 496 від 03.06.08р. // Інформ. зб. МОНУ. – 2008. – №16-17-18.
 47. Лист МОНУ «Вимоги до виконання письмових робіт учнів загальноосвітніх навчальних закладів і перевірки зошитів з української мови та літератури та зарубіжної літератури у 5—11 класах» №1/9—301 від 28.04.06 // Там само. - 2006. - № 17-18.
 48. Регіональні, місцеві програми, спрямовані на розвиток освітньої галузі.
 49. Рішення колегії МОН від 11.02.2010 року, протокол № 1/4–2.

Вступ

Словесність, як й інші освітні галузі, покликана формувати гармонійну особистість, прищеплювати учням любов до творчої праці, виховувати національну свідомість патріота-громадянина. Усвідомлюючи, що вдосконалення навчально-виховного процесу в нашій школі залежить від модернізації внутрішньої методичної роботи, методичне об′єднання учителів-філологів спрямувало свою роботу на творчу діяльність та дослідницько-експериментальну роботу. Учителі-філологи зрозуміли, що творче зростання особистості кожного, його креативність можна забезпечити тільки індивідуально, у процесі роботи над проблемою, яку обирає сам учитель, погодивши її з усіма членами методобєднання. Виходячи із цього, плануємо роботу м.о. на рік.

Методоб′єднання вчителів-словесників у своїй роботі першочерговим завданням вважає виховання на уроках української мови та літератури риторичної особистості, оптимізація навчально-виховного процесу на основі диференційованого підходу, індивідуальної роботи з учнями з використанням ІКТ. Важливим завданням є застосування комунікативної лінії як сфери практичного застосування мовних знань. Досягти цього можна за умови, що вчителі активно будуть впроваджувати новітні технології навчання, нестандартні підходи до викладання предмета. Інновації словесники активно втілюють в життя. Розроблено методичні рекомендації «Новітні технології на уроках української мови та літератури в умовах особистісно зорієнтованого навчання», у яких вчителі методоб′єднання діляться досвідом використання інновацій під час роботи над проблемним питанням. Активно впроваджуємо інформаційно-комунікативні технології на уроках словесності. З появою в роботі вчителя комп′ютера та Інтернету значно підвищується можливість педагогічної самоосвіти. Ми працюємо над новими темами, цікавими завданнями та способами їх розв′язання, новими способами самореалізації, що з′явилися в педагога через появу нових засобів самоосвіти.

Учителі-словесники працювали над такими проблемами:

1.Оптимізація навчально-виховного процесу на основі диференційованого підходу, індивідуальної роботи з учнями з використанням ІКТ.

2.Впровадження новітніх технологій, нестандартних підходів – важливі чинники у вивченні мови та літератури, формуванні життєвих компетенцій учнів.

3. Посилення виховного впливу сучасного уроку словесності.

Виходячи із цих завдань, учителі розробили власні методичні проблеми, над якими працюють, готують методичні рекомендації:

Пасальська Л.В.

Виховання риторичної особистості учня через впровадження новітніх технологій, нестандартних підходів особистісно зорієнтованого уроку мови та літератури.

Бондарович Т.В.

Формування та розвиток комунікативних компетенцій на уроках словесності.

Наугольник В.В.

Формування мовленнєвих компетентностей учнів засобами використання інтерактивних методик на уроках словесності.

Хом′як І.С.

Використання індивідуальних форм і методів навчання як засіб формування мовних компетентностей учнів, розвитку творчої особистості.

Наша кафедра може поділитися такими напрацюваннями:

o розробка електронних уроків, посібників, тощо;

o розробка пакету тестового матеріалу в електронному вигляді;

o розробка пакету стандартного поурочного планування з теми чи групи тем;

o комплект дидактичного матеріалу з предмета: самоосвітні, практичні, контрольні роботи;

o розробка комплексу роздаткового матеріалу з предмету;

o розробка навчальних проектів;

o розробка пакету олімпіадного матеріалу для підготовки учнів.

Ми розпочали роботу над:

o проектом особистої методичної веб-сторінки, уже створена веб-сторінка на сайті школи студії «Літературне кафе»;

o базою даних питань і завдань з предмета;

o створення електронної відео-та бібліотеки творів художньої літератури згідно із програмою.

Досвідом використання на уроках мови мультимедійних технологій поділилась Пасальська Л.В., взявши участь у міському семінарі заступників директорів ЗНЗ на тему «Роль методичного об′єднання у професійному зростанні вчителя».

Важливим питанням у роботі вчителя-словесника є забезпечення розвитку творчої особистості . Запорукою цього, вважають вчителі (що підтверджують діагностичні дослідження) є активне співробітництво педагога й учня, яке дає змогу дітям виявляти самостійність, розкутість, право кожному висловлювати свою точку зору. Активно у цьому напрямку працює Пасальська Л.В.Наугольник В.В. Їх учні стали переможцями та призерами міської олімпіади юних філологів (І 7 А клас, Сулімова В., ІІІ місце Сідак Вероніка, 8 А клас ). Переможцем обласного та учасниками Всеукраїнського етапів Мовно-літературного конкурсу ім.Тараса Шевченка стала учениця Трачук Катерина 6 А клас (учитель Наугольник В.В.) Учениця Пасальської Л.В. Сулімова Вікторія стала призером (ІІІ) обласного конкурсу літературних творів «Об′єднаймося, брати мої». Учениці Тарасюк Оксана, Глинянчук Юлія, Хорунжа Тетяна, Оніщук Маряна стали переможцями та призерами міського етапу Мовно-літературного конкурсу ім. Тараса Шевченка (учителі Пасальська Л.В., Наугольник В.В., Бондарович Т.В.) Учениці 5 класу Зубко Оксана, 6 класу Трачук Катерина стали переможцями міського етапу Міжнародного конкурсу з української мови ім.П.Яцика. Трачук Катерина стала призером обласного Мовно-літературного конкурсу ім.Тараса Шевченка. (Учителі Пасальська Л.В., Наугольник В.В.)

Успішно працює вчитель над розвитком умінь виразного художнього читання, її учні постійні переможці та призери міських конкурсів читців. Члени драматичного гуртка під керівництвом Бондарович Т.В. стали призерами міського конкурсу драматичних колективів «Чисті роси».

Слід урізноманітнювати форми з обдарованими дітьми, а відтак показувати кращі результати на олімпіадах, конкурсах.

Докорінний перегляд існуючих засобів навчання спричинила поява інформаційних технологій, які підтримують мету інформатизації освіти: забезпечення доступності знань, розвиток інтелектуальних і творчих здібностей учнів на основі індивідуалізації навчання, інтенсифікації навчального процесу тощо. Усе це переконує в необхідності використання ефективних методів і засобів комп′ютерного навчання української мови, яке сприятиме піднесенню рівня зацікавленості учнів у процесі навчання, привчатиме ефективно використовувати нові технології під час навчання.

Умовою забезпечення виконання цих завдань є сприяння постійному підвищенню кваліфікації педагогів, розвитку творчої активності учителя, використання і вивчення кращого педагогічного досвіду. З цією метою в кабінеті української мови діє методичний бюлетень «Вивчаємо, обдумуємо, втілюємо…»

Враховуючи усі завдання, спираючись на проблемні питання школи і вчителів – словесників, діагностичні дослідження, методоб′єднання планує свою роботу.

Робота м.о. між засіданнями

1. Залучення учнів до роботи пердметних гуртків з української мови та літератури.

Вересень Пасальська, Бондарович

2.Підготовка матеріалів для методичного бюлетеня.

До листопада, члени м.о

3.Поповнення кабінету дидактичними матеріалами, електронними посібниками.

І семестр, члени м.о.

4.Участь у міських конкурсах літературних творів .

І , ІІ семестри, члени м.о.

5.Участь у конкурсі драматичних колективів «Чисті роси»

Листопад, Бондарович Т.В.

6.Поповнення портфоліо членів м.о.

Протягом року, члени м.о.

7.Участь у конкурсі «Посміхнемось щиро Вишні»

Листопад, Бондарович, Католик

8.Підготовка і проведення шкільної олімпіади юних філологів.

Листопад, Члени м.о.

9.Організація і проведення Свята рідної мови та І етапу Міжнародного конкурсу знавців української мови ім..П.Яцика.

Листопад, члени м.о.

10.Участь у конкурсі творчої молоді «Об′єднайтеся, брати мої!»

Грудень, Пасальська, Бондарович

11.Проведення тижня української мови та літератури.

Березень, члени м.о.

12. Проведення літературних заходів до пам’ятних дат

13.Підготовка читців до міських конкурсів.

Лютий, Пасальська, Бондарович, Голембицька, Католик

14.Підготовка учнів до конкурсу юних літераторів Волині.

Березень, Католик.

15.Розгляд та затвердження календарно-тематичних планів.

Вересень.

Міські семінари-практикуми на базі ЗОШ №1

Ігрові форми як засіб розвитку творчої особистості учня

Великодні посиденьки за круглим столом .Міський семінар-практикум учителів української  мови і літератури. 

6 ківтня 2015 р. 

План семінару


1. Відкритий урок української мови у 5 класі на тему «Подорож у країну Лексикологію»

Учитель Бондарович Т.В.

2. Доповідь на тему «Застосування ігрових технологій на уроках української мови

Учитель Хомяк І.С.

3. Обговорення відкритого уроку, обмін досвідом із проблемного питання

Ігрові методи варто використовувати, бо:


¨ дають змогу створювати на уроці ситуацію успіху ;

¨ створюють атмосферу пізнання, пошуку, зацікавленості;

¨ учні вчаться бути демократичними, критично мислити ;

¨ Учні вчаться співпрацювати, приймати рішення, спілкуватися з іншими;

¨ сприяють розвитку творчого, критичного мислення.

Реалізація ідей акмеосвіти на особистісно зорієнтованому уроці мови та літератури

Міський семінар-практикум учителів української мови і літератури , лютий 2017р.

Питання семінару:

1.Актуальність акмеологічної концепції у сучасній школі.

2.Концепція педагогіки успіху: спрямованість учнів на освіту і розвиток власної особистості.

Програма зустрічі

Теоретично-практичний блок

1. Урок-тренінг «Формування умінь риторичної особистості»

Левчук Ірина Петрівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри історії та культури української мови Східноєвропейського національного університету ім.Лесі Українки

2. Теоретичний аспект . Медіа-презентація «Актуальність акмеологічної концепції у сучасній школі»

3. Творча майстерня. Презентація досвіду роботи «Концепція педагогіки успіху: спрямованість учнів на освіту і розвиток власної особистості».

Пасальська Лариса Володимирівна, учитель-методист

Комунікативний блок

1. Підсумкові зауваги семінару.

Базь Жанна Миколаївна, методист управління освіти, молоді і спорту.

2. Обговорення проблемних питань « -->

Вхід

Звіряємо наш час
Пошук на сайті
Каталог файлів
Друзі сайту


Корисні посилання
Статистика сайту

Зараз на сайті:


Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Соціальні мережі

Copyright MyCorp © 2020
Конструктор сайтів - uCoz